Kompleksowa
obsługa
przedsiębiorców

Szkolenia BHP, doradztwo


Świadczymy profesjonalne usługi szkoleniowe, doradcze i wdrożeniowe w zakresie BHP oraz p.poż.
Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi w środowisku pracy dla przedsiębiorców, instytucji publicznych i osób prywatnych.

 

Kursy i szkolenia z zakresu BHP, prawa pracy i inne:

 • szkolenia wstępne - instruktaż ogólny
 • szkolenia okresowe dla:
  a) pracodawców i osób kierujących pracownikami
  b) pracowników służby BHP
  c) pracowników administracyjno – biurowych
  d) pracowników inżynieryjno – technicznych
  e) pracowników na stanowiskach robotniczych

Usługi:

 • pełnienie zadań służby BHP
 • pomoc w sporządzaniu oceny ryzyka zawodowego
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków
 • sporządzanie wymaganej dokumentacji w zakresie bhp i p.poż.
 • dokonywanie ocen stanowisk pracy
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż.
 • przeprowadzanie okresowych analiz stanu BHP
 • doradztwo w zakresie stosowania przepisów bhp oraz p.poż.
 • kompleksowe doradztwo w zakresie stosowania przepisów prawa pracy
 • pomoc w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bhp oraz p.poż.